Hipnoz Hangi Durumlarda Uygulanır?

...
Hipnoz Hangi Durumlarda Uygulanır?

Hipnoz Hangi Durumlarda Uygulanır?

Hipnoz, bilincin açık olduğu durumlarda, kişinin belli bir dalgınlık ve trans aralığına sokulmasıyla gerçekleştirilen, bilinç dışı şekilde baskılanmış sorun ve psikolojik problemlerin aşılmasını amaçlayan bir yöntemdir. Hipnoz, hastanın bilinçaltında farkında olmadan yer etmiş duygu, düşünce, davranış ya da alışkanlıklarının, uyku ile uyanıklık arasında, bilincin tamamen açık olduğu evrede zihinsel olarak gerçekleştirilen özel bir odaklanma durumu ile çözümlenmesini amaçlayan yöntem olarak tanımlanabilmektedir.

Tarihte kullanılmaya başlandığı ilk anlardan beri dikkat çeken dramatik tedavi yöntemi olan hipnoz, bir teknikler bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Beyinsel fonksiyonların aktif olarak çalıştığı, dolayısıyla istekle gerçekleşen psişik bir durumdur.

Hipnozun Özellikleri Nelerdir?

Aslında yüzyıllardır uygulanan normal ve olağan bir yöntem olan hipnozun ne olduğunu daha iyi kavrayabilmemiz açısından temel özelliklerini şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

  • Hipnoz, geçmişte yaşanan ve davranışlarımıza bilinç dışı etkide bulunan unsurlara dönüş sağlayan bir yöntemdir.
  • Hipnoz uygulamasında kişinin bilinçaltı, kişinin kendi isteği doğrultusunda telkin alabilir hale gelmekte, yönlendirilebilmektedir.
  • Hipnoz kesinlikle bir uyku süreci değildir. Hipnoz uygulaması sırasında beyin fonksiyonları aktif haldedir, bireysel denetim açıktır ve kişide uyku hali bulunmamaktadır. Dolayısıyla kişi kontrolü kaybetmemektedir.
  • Yaygın kanının aksine hipnoz, kişinin kendisine söylenen her şeyi sorgulamadan gerçekleştirmemektedir.
  • Hipnoz sırasında beyindeki her iki yarım küre tek bir alanda iş birliği yapmakta, ancak sol beyinden ziyade sağ beyin daha çok kontrolü eline almaktadır.

Hipnoz temel olarak, hastanın bilinçaltında yer etmiş davranış, düşünce ya da alışkanlıkların, bilinçaltının uyku ve uyanıklık arasındaki aktif bilinç halinde ele alındığı yöntemdir.

Hipnoz Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Hipnoz tedavi yöntemi, özellikle kaygılı durumların tedavisinde başarılı şekilde kullanılabilmektedir. Hipnoz, kişide duyarlılıkların azaltılması ve yeniden tetiklenmelerin önlenmesinde oldukça etkili bir yöntemdir. Tıp ve psikoloji alanlarında uygulanan hipnoz yöntemiyle, pek çok durum teşhis veya tedavi edilebilmektedir.

Hipnoz, kişide bilinç dışı şekilde yer etmiş olan duygu, düşünce, alışkanlık haline gelmiş ya da öğrenilmiş durumların değiştirilmesine yönelik olarak uygulanmaktadır. Bu bakımdan hipnoz tedavisi, psikolojik olarak nitelendirilen sorunların hemen hemen tamamında uygulanabilmektedir. Fiziksel sağlık sorunlarında hipnoz tedavisi ise, asıl tedavinin desteklenmesi amacıyla yardımcı bir tedavi yöntemi olarak uygulanabilmektedir.